شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > ولادت امام جعفر صادق (ع)