شرکت فولاد امیر کبیر کاشان > خانه > خانه > معرفی واحد آزمایشگاه
همزمان با شروع بهره برداری خط گالوانیزه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در سال ۱۳۷۹ واحد آزمایشگاه گالوانیزه فعالیت های خود را در قالب آزمایشات مربوط به محصول گالوانیزه، پارامترهای موثر بر کیفیت محصول و کنترل حین فرآیند آغاز نمود. با گذشت زمان و اهمیت کیفیت محصولات تولیدی ،دامنه فعالیت آزمایشگاه برای کنترل مواد ورودی ( روی، آلیاژ،کرومات و …. ) و تایید آن، به صورت چشمگیری افزایش نمود. با راه اندازی مجموعه نورد سرد در سال ۱۳۸۴ واحد آزمایشگاه نورد سرد به دامنه فعالیت آزمایشگاه فولاد امیر کبیر کاشان اضافه گردید. اهم فعالیت آزمایشگاه نورد سرد ، آزمایشات مربوط به پارامترهای کنترل حین فرایند خطوط نورد سرد (امولسیون)، اسید شویی ورق (اسید)، بازیافت اسید و خط آنیل می باشد همچنین کنترل مواد ورودی (روغن نورد سرد-اسید خام، ورق های ورودی و …) و آزمون های مربوط به خواص مکانیکی محصولات تولیدی می باشد. با افزایش تولید و اهمیت کیفیت نتایج آزمایشگاه در خصوص آزمون های کلاف محصول، مواد ورودی و آزمایشات حین فرآیند و همچنین جهت صادرات محصول به کشورهای منطقه و ورود به بازار های جهانی و در راستای برآورده سازی سطح توقع و ارائه کیفیت نتایج مطلوب به مشتریان درون و برون سازمانی ، پروژه استقرار استاندارد ISO IEC ۱۷۰۲۵ در سال ۱۳۹۶در دستور کار واحد آزمایشگاه قرار گرفت که پس از نوسازی آزمایشگاه مرکزی ، بازنگری و تهیه مدارک و مستندات و انجام ممیزی داخلی، در اواخر سال ۱۳۹۷ ارزیابی خارجی توسط ارزیابان شرکت Analytical روسیه انجام شد که شرکت فولاد امیر کبیر کاشان موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ از شرکت Analytical روسیه گردید با توجه به فعالیت آزمایشگاه در زمینه محصولات پوشش دار (گالوانیزه)، ورق های فولادی و همچنین انجام کنترل مواد اولیه محصول گالوانیزه (روی و آلیاژ روی) مطابق با scope استاندارد ۱۷۰۲۵، ارائه خدمات به مشتریان امکان پذیر میباشد.

تلفن تماس: ۷-۵۵۵۰۳۸۴۱-۰۳۱ (داخلی ۲۸۸)

معرفی واحد آزمایشگاه