فولاد امیرکبیر کاشان در بورس
تعداد سهام: ۸۵۸.۰۰۰.۰۰۰
آخرین روز معاملات قیمت پایانی ارزش معاملات
۱۳۹۸/۰۱/۲۸۱۱,۲۴۰۱۳۹.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰۰
air_03

ورق آنيل شده

کلاف‌های نورد سرد شده در این خط تولید، طی فرایند آنیل، تنش زدایی می‌شوند.

معرفی کامل