دسته بندي اخبار 
موفقیت در تمدید گواهینامه ISO/IEC 17025:2017
کد خبر : ۲۰۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 
۱۸:۳۵
اهدا كتابچه  نسیم آگاهی بخش به كاركنان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی
کد خبر : ۲۰۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 
۱۸:۲۸
آزمون استخدامی شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۲۰۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 
۱۰:۲۱
گشت VIP سالن تولید مجموعه نورد
کد خبر : ۲۰۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 
۱۲:۵۱
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۱۹۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ 
۱۵:۰۳
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0