• ساعت : ۱۰:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ 
  • کد خبر : ۲۰۷۴
گشت VIP خط تولید گالوانیزه شركت فولاد امیركبیر كاشان

گشت VIP واحد تولید خط گالوانیزه طبق برنامه ریزی صورت گرفته، با حضور مدیران، واحد HSE و نمایندگان واحد‌های عملیاتی برگزار گردید.

گشت های VIP شرکت یکی از ابزارهای مدیریت عالی شرکت با هدف اجرای دقیق قوانین و الزامات ایمنی و تاثیرات آن بر فرآیند شغلی کارکنان بصورت متناوب اجرا می‌شود.

اهم ویژگی های این گشت به شرح زیر می باشد:

١. گشت VIP در واقع مميزي وضعيت انطباق عملكرد واحدها با معيارهاي سيستم HSE مي باشد و كه با اجراي اين گشت ، ميزان اجراي مقررات HSE در سازمان تعيين مي‌شود و براي رفع نواقص برنامه‌ريزي و تصميم گيري صورت مي گيرد و اين اقدامات در دوره‌هاي زماني متناوب مورد پيگيري قرار مي گيرد.

٢. حسب قوانين و الزامات ايمني و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و نيز قوانين مندرج در فصل ٤ و ٨ قانون كار و همچنين الزامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست ، يكي از روشهاي تامين سلامت كاركنان ، انجام هدفمند كنترل و پايش و اندازه‌گيري اجراي قوانين HSE با استفاده از گشت و بازديدهاي VIP مي باشد.

٣.وظيفه مديران و مسئولين ذيربط در هرسازمان در قبال گشت VIP ،حضور موثر در گشت و برنامه‌ريزي ، سازماندهي ،تامين منابع جهت رفع نواقص شناسايي شده در گشت مي باشد.

٤. نظر به تامين شعار " اول ايمني بعد كار" و با توجه به اينكه استقرار و اجراي سيستم مديريت ايمني جزء وظايف مديران و مسئولين مي‌باشد ؛ قطع به يقين، تامين سلامت كاركنان و تجهيزات توسط مديران و مسئولين، مي تواند نقش سازنده اي در ارزيابي شغلي و ارتقاء شغلي آنان داشته باشد كه ميزان سهم مديران و مسئولين را در افزايش راندمان و بهره وري شركت نشان مي دهد.

٥.اجراي موثر گشت VIP منتج به ايجاد يك محيط امن و سالم و عاري از هرگونه بيماري شغلي مي شود و همچنين بالارفتن روحيه كاري ، كاهش هزينه ها و افزايش راندمان و بهره وري افراد و تجهيزات مي شود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0