• ساعت : ۱۵:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۰۹۱
ممیزی داخلی با حضور اعضای كمیته آكا

در راستای اخذ استاندارد کاهش ردپای کربنISO14067 و استاندارد مدیریت و حسابرسی گازهای گلخانه ای ISO14064، ممیزی داخلی آن با حضور اعضاء کمیته آکا (آب، کربن، انرژی) توسط آقای دکتر حیدری مدیرعامل شرکت انرژی پایش البرز برگزار گردید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0