• ساعت : ۱۴:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ 
  • کد خبر : ۲۱۸۹
بازدید انجمن حرفه ای صنعت بیمه كشور از شركت فولاد امیركبیر كاشان

🔰  بازدید انجمن حرفه ای صنعت بیمه کشور از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

🔹 انجمن حرفه ای صنعت بیمه کشور جهت گسترش دانش کارشناسان، مدیران صنعت بیمه و اعضای خود از شرکت فولاد امیر کاشان و خطوط تولیدی بازدید به عمل آوردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0