محصولات گالوانیزه امیرکبیر کاشان در سه قالب زیر عرضه می شود:

      کلاف

قطر داخلی
mm
قطر خارجی
mm
عرض ورق
mm
ضخامت خروجی
mm
حفاظت سطح حداکثر وزن
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
۵۰۸ – ۶۱۰ ۱۰۰۰ – ۱۸۲۰ ۶۰۰ – ۱۲۵۰ ۰٫۲۵ – ۱٫۵ بدون روغن کروماته ۲۲٫۵ تن

 

     ورق مسطح

طول ورق
m
عرض ورق
mm
ضخامت خروجی
mm
حداکثر وزن پالت
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
۰٫۵ – ۴ ۶۰۰ – ۱۲۵۰ ۰٫۲۵ – ۱٫۲ ۵ تن

 

     ورق فرم دار

     مقطع سینوسی و ذوزنقه ای
طول ورق
m
عرض ورق
mm
ضخامت خروجی
mm
حداکثر وزن پالت
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
۱٫۵ – ۱۲ وابسته به عرض ورق ورودی ۰٫۴ – ۰٫۸ ۵ تن

 


کیفیت خواص فیزیکی موارد مصرف
سخت
Hard Full
انعطاف پذیری پایین
استحکام بالا
ساخت پروفیل، پوشش سقف
تجاری
Commercial
انعطاف پذیری و استحکام مناسب
جهت مصارف عمومی
پوشش سقف موج دار، کابینت، کانال، لوازم خانگی
تجاری و نورد سطحی شده
Pass Skin + Commercial
استحکام کمتر، کشش معمولی، انعطاف پذیری خوب، قابلیت رنگ پذیری قطعات داخل اتومبیل که بایستی رنگ پذیر باشند، لوازم خانگی
کششی
Drawing
استحکام کمتر، کشش خوب، قابلیت خمش بسیار عالی، انعطاف پذیری خوب شکل دهی قطعات پیچیده، قطعات داخلی اتومبیل، پرسکاری
کششی و نورد سطحی شده
Pass Skin + Drawing
استحکام کمتر، کشش عالی، انعطاف پذیری عالی، قابلیت خمش بسیار خوب، قابلیت رنگ پذیری عالی قطعات داخلی و تمامی قطعات خارجی اتومبیل

استانداردها Full Hard CQ DQ
JIS G ۳۱۴۱
G ۳۳۰۲ SGCH SGCC SQCDI
DIN ۱۶۲۳
EN
۱۰۱۳۰/۹۹
EN
۱۰۱۴۲/۹۵
DX۵۱D+Z DX۵۲D+Z
۱۷۱۶۲/۸۵ ST۰۱Z ST۰۳Z
ASTM A ۳۶۱ A ۵۲۶ A ۵۲۸
ISO ۳۵۷۵ ۰۱ ۰2
INSO ۷۵۹۷ ۱ 2
۵۷۲۳

JIS G ۳۳۰۲
شناسه کیفی تنش تسلیم
(N/mm۲)
استحکام کششی
(N/mm۲)
حداقل درصد ازدیاد طول
ضخامت
> ۰/۲۵
< ۰/۴۰
> ۰/۴۰
< ۰/۶۰
> ۰/۶۰
< ۱/۰۰
> ۱/۰۰
< ۱/۲۵
SGCC
SGCDI ۲۷۰ ۳۴ ۳۶ ۳۷

ورق‌های گالوانیزه عموماً جهت حفاظت سطح، تحت عملیات شیمیایی غیرفعال‌سازی، روغن‌کاری و یا هر دو قرار می‌گیرند. در شرکت فولاد امیرکبیرکاشان حفاظت سطحی به روش عملیات شیمیایی کروماته صورت می‌گیرد. عملیات شیمیایی، سطح ورق گالوانیزه را در برابر رطوبت حفاظت نموده و خطر تشکیل شوره سفید را کاهش می‌دهد. محصولات بدون عملیات شیمیایی سطحی فقط بر اساس سفارش مشتری، ارائه می‌گردد که در این صورت احتمال تشکیل شوره سفید در سطح وجود دارد. وزن پوشش کروماته ۱۵ تا ۲۰ میلی‌گرم بر مترمربع در دو طرف می‌باشد.


کلاس پوشش بر اساس استانداردهای مختلف در جدول ذیل آمده است. جرم‌های پوشش نشان داده شده، حداقل جرم پوشش در دو طرف سطح می‌باشد. مقدار جرم پوشش بدست آمده از هر طرف سطح، نبایستی کمتر از ۴۰% تعیین شده در حالت تست یک نقطه‌ای باشد. در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، جرم پوشش بنا به درخواست مشتری مطابق استاندارد JIS G ۳۳۰۲ و در محدوده ۹۰ تا ۲۷۵ گرم بر مترمربع قابل ارائه می‌باشد‌.


استانداردها حداقل جرم پوشش
در دو طرف ورق
(gr/m۲)
جمع ضخامت پوشش
در دو طرف ورق
(میکرون)
ISO ASTM JIS DIN EU ISIRI تست سه نقطه‌ای تست یک نقطه‌ای
۰۰۱ Z۰۰۱ ۰۰۱ Z۰۰۱
Z۰۶ ۶۰ ۵۱ ۸
Z۰۸ ۸۰ ۶۸ ۱۱
۱۰۰ Z۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ Z۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ ۱۴
Z۱۲۰ Z۱۲ ۱۲۰ 102 ۱۷
۱۴۰ ۱۴۰ ۱۲۰ ۲۰
۱۸۰ Z۱۸۰ Z۱۸ Z۱۸۰ ۱۸۰ ۱۵۰ ۲۵
۲۰۰ Z۲۰ ۲۰۰ ۲۰۰ Z۲۰۰ ۲۰۰ ۱۷۰ ۲۸
Z۲۲ ۲۲۰ ۱۸۷ ۳۱
۲۲۵ Z۲۲۵ ۲۲۵ ۱۹۵ ۳۲
Z۲۵ ۲۵۰ ۲۱۳ ۳۵
۲۷۵ Z۲۷۵ Z۲۷ ۲۷۵ ۲۷۵ Z۲۷۵ ۲۷۵ ۲۳۵ ۳۹
۳۵۰ Z۳۵۰ Z۳۵ ۳۵۰ ۳۵۰ Z۳۵۰ ۳۵۰ ۳۰۰ ۴۹
۴۵۰ Z۴۵۰ Z۴۵ Z۴۵ ۴۵۰ Z۴۵۰ ۴۵۰ ۳۸۵ ۶۳
۶۰۰ Z۶۰۰ Z۶۰ ۶۰۰ ۶۰۰ Z۶۰۰ ۶۰۰ ۵۱۰ ۸۴
۷۰۰ Z۷۰۰ Z۷۰۰ ۷۰۰ ۵۹۵ ۹۸
Z۹۰۰ ۹۰۰ ۷۹۰ ۱۲۶
Z۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۹۷۵ ۱۵۴

JIS G ۳۳۰۲
عرض حداکثر میزان انحراف از تختی (میلیمتر)
کمانش موج لبه‌ای موج مرکزی
< ۱۰۰۰ ۱۲ ۸ ۶
۱۰۰۰ – ۱۲۵۰ ۱۵ ۹ ۸
۱۲۵۰ – ۱۶۰۰ ۱۵ ۱۱ ۸
≥ ۱۶۰۰ ۲۰ ۱۳ ۹

تلرانس ضخامت براساس استاندارد JIS G ۳۳۰۲
ضخامت عرض ورق
≤ ۶۳۰ ۶۳۰ – ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ – ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ – ۱۶۰۰ ≥ ۱۶۰۰
۰٫۲۵ ± ۰٫۰۴ ± ۰٫۰۴ ± ۰٫۰۴
۰٫۲۵ – ۰٫۴۰ ± ۰٫۰۵ ± ۰٫۰۵ ± ۰٫۰۵ ± ۰٫۰۶
۰٫۴۰ – ۰٫۶۰ ± ۰٫۰۶ ± ۰٫۰۶ ± ۰٫۰۶ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۸
۰٫۶۰ – ۰٫۸۰ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۸
۰٫۸۰ – ۱٫۰۰ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۸ ± ۰٫۰۹ ± ۰٫۱۰
۱٫۰۰ – ۱٫۲۵ ± ۰٫۰۷ ± ۰٫۰۸ ± ۰٫۰۹ ± ۰٫۱۰ ± ۰٫۱۲
۱٫۲۵ – ۱٫۶۰ ± ۰٫۰۹ ± ۰٫۱۰ ± ۰٫۱۱ ± ۰٫۱۲ ± ۰٫۱۴
۱٫۶۰ – ۲٫۰۰ ± ۰٫۱۱ ± ۰٫۱۲ ± ۰٫۱۳ ± ۰٫۱۴ ± ۰٫۱۶
۲٫۰۰ – ۲٫۵۰ ± ۰٫۱۳ ± ۰٫۱۴ ± ۰٫۱۵ ± ۰٫۱۵ ± ۰٫۱۸
۲٫۵۰ – ۳٫۱۵ ± ۰٫۱۵ ± ۰٫۱۶ ± ۰٫۱۷ ± ۰٫۱۸ ± ۰٫۲۱
≥ ۳٫۱۵ ± ۰٫۱۷ ± ۰٫۱۸ ± ۰٫۲۰ ± ۰٫۲۱

عرض تلرانس
≤ ۱۵۰۰ + ۷
≥ ۱۵۰۰ + ۱۰

کلاف ۳ قسمت شده کلاف ۲ قسمت شده کلاف سنگین
۳ – ۷ تن ۶ – ۱۱ تن ۹ – ۲۲ تن

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0