ورق اسید شویی شده امیرکبیر کاشان تنها در قالب کلاف عرضه می شود:

      کلاف

قطر داخلی
mm
قطر خارجی
mm
عرض ورق
mm
ضخامت خروجی
mm
حفاظت سطح حداکثر وزن
حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل
۶۱۰ ۱۰۰۰ – ۱۸۳۰ ۵۵۰ – ۱۲۵۰ ۰٫۲۵ – ۲ بدون روغن ۲۲٫۵ تن

 


استانداردها نورد سرد
Full Hard
JIS G ۳۱۴۱ SPCC
G ۳۳۰۲
DIN ۱۶۲۳
EN
۱۰۱۳۰/۹۹
EN
۱۰۱۴۲/۹۵
۱۷۱۶۲/۸۵
ASTM A ۶۱۱
ISO ۳۵۷۵
ISIRI ۷۵۹۷
۵۷۲۳

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0