نام عضو نام نماینده سمت موظف/ غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه رسول صادقی رئیس هیئت مدیره  غیر موظف کارشناسی حسابداری
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان جهانگیر وکیلی نائب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسی روانشناسی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان اصغر اسماعیلی عضو هیئت مدیره  موظف کارشناسی مهندسی برق
موسسه قرض الحسنه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح عبدالحمید رهیده عضو هیئت مدیره موظف کارشناسی ارشد برق قدرت و مدیریت اجرایی
شرکت سرمایه گذاری توسه معادن و فلزات امیرحسین حاجی رحیمیان عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتری مدیریت کسب و کار
رویا صابرنژاد دبیر هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت
جهانگیر وکیلی رئیس کمیته
رسول صادقی عضو کمیته
عبدالحمید رهیده عضو کمیته
اصغر اسماعیلی عضو کمیته
 رویا صابرنژاد  دبیر کمیته

نام و نام خانوادگی سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره عضو مستقل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
رسول صادقی رئیس کمیته بله بله حسابداری کارشناسی
مصطفی افشاری عضو کمیته خیر بله حسابداری کارشناسی
مجید مونسان عضو کمیته خیر بله مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
رئیس حسابرسی داخلی مجید نجفی

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0