این خط تولید از نوع تک قفسه‌ای رفت و برگشتی چهار غلتکه است. فرایند تولید بدین نحو می‌باشد که ضخامت ورق‌های نورد گرم و اسیدشویی شده با گذر از بین غلتک‌های قفسه نورد، با اعمال فشار عمودی و کشش محوری، طی چند سیکل رفت و برگشت بدون تغییرات در عرض ورق، کاهش می‌یابد. این خط تولید، قابلیت کاهش ضخامت حداکثر ۹۰% طی ۳ تا ۵ پاس نورد را، داراست.


مشخصات خط نورد سرد
ظرفیت تولید ۲۵۰۰۰۰ ton/year
حداکثر سرعت خط ۷۵۰ m/min
حداکثر وزن کلاف ۲۲/۵ ton
ضخامت ورودی ۱/۵ – ۵/۳ mm
ضخامت خروجی ۰/۲۵ – ۲ mm
محدوده عرض ۵۵۰ – ۱۲۵۰ mm
عملکرد نام تجهیز
کنترل اتوماتیک ضخامت ورق Automatic Gauge Control
کنترل اتوماتیک صافی سطح ورق Automatic Flatness Control

 


 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0