کلاف‌های نورد سرد شده در این خط تولید، طی فرایند آنیل، تنش زدایی می‌شوند. بدین صورت که کلاف‌ها در کوره‌های آنیل به طور عمودی بر روی هم قرار گرفته و سیکل دمایی و زمانی مشخصی را تحت اتمسفری از هیدروژن سپری نموده تا تنش‌های داخلی ناشی از فرایند نورد سرد، آزاد شود.


مشخصات خط آنیل
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن در سال
تعداد واحد ها ۱۱
تعداد واحدهای گرمایشی ۶
تعداد واحدهای سرمایشی ۵


عملکرد نام تجهیز
تولید هیدروژن با خلوص بسیار بالا H۲ Plant
تولید نیتروژن با خلوص بسیار بالا N۲ Plant
پایش اکسیژن موجود در کوره ها Oxygen Probe & Transmitter
پایش و کنترل فشار کوره ها Gauge Pressure Transmitter


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0