ورق‌های گالوانیزه و گالوانیزه رنگی با گذر از قفسه های فرم‌دهی، توسط غلتکهای فرم‌دار این خط، با طول موردنظر فرم‌دهی می‌شوند. فرم‌دهی ورق بمنظور افزایش استحکام در راستای طول ورق می‌باشد. این خط، قابلیت تولید مقاطع سینوسی و ذوزنقه‌ای شکل به طول حداکثر ۱۲ متر را، داراست.


مشخصات خط فرم دهی
مقاطع تولیدی ذوزنقه – سینوسی
ظرفیت تولید ۴۰۰۰۰ ton/year
حداکثر سرعت خط ۴۰ m/min
حداکثر ضخامت ۰/۸ mm
حداکثر طول ۱۲ m
محدوده عرض ۶۰۰ – ۱۲۵۰ mm

عملکرد نام تجهیز
ذخیره مورد نیاز ورق قبل از فرم دهی Loop Pit
تغذیه طولی اتوماتیک به میزان موردنظر Feed Roll
قفسه فرم دهی شامل غلتک های فرم دار Forming Stand
برش عرضی ورق Shear


 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0