در این خط، کلاف‌های آنیل و گالوانیزه طی فرایند برش، تبدیل به ورق می‌شود. این خط تولید، مجهز به سیستم بسته بندی پنوماتیک بوده و قابلیت برش عرضی ورق در محدوده طولی ۰/۵ تا ۴ متر را داراست.


مشخصات خط برش عرضی
ظرفیت تولید ۴۰۰۰۰ ton/year
حداکثر سرعت خط ۷۵ m/min
حداکثر وزن کلاف ۲۲/۵ ton
محدوده ضخامت ۰/۲۵ – 1 mm
محدوده عرض ۶۰۰ – ۱۲۵۰ mm
محدوده طول ۵۰۰ – ۴۰۰۰ mm

عملکرد نام تجهیز
ذخیره مورد نیاز ورق قبل از برش Loop Pit
تغذیه طولی اتوماتیک به میزان موردنظر Feed Roll
بسته بندی اتوماتیک ورق برش یافته Pneumatic Packing Unit6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0