اقدامات پیشگیرانه فولاد امیركبیر كاشان در مقابله با كرونا
کد خبر : ۱۸۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
۲۰:۳۰
مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۱۸۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ 
۲۰:۳۰
مانور نشتی اسید
کد خبر : ۱۸۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
۲۰:۳۰
جلسه تشریح گزارش سایت ویزیت مدل تعالی سازمانی اروپایی
کد خبر : ۱۸۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ 
۲۰:۳۰

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0