اقدامات پیشگیرانه فولاد امیركبیر كاشان در مقابله با كرونا
کد خبر : ۱۸۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
۰۰:۰۰
مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) در شركت فولاد امیركبیر كاشان
کد خبر : ۱۸۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ 
۰۰:۰۰
مانور نشتی اسید
کد خبر : ۱۸۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
۰۰:۰۰
جلسه تشریح گزارش سایت ویزیت مدل تعالی سازمانی اروپایی
کد خبر : ۱۸۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ 
۰۰:۰۰

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0