آگهی مزایده شماره 1400602/2320

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را که شامل ته رول ورق سیاه ( اسپیره: ورق فولادی کم کربن بصورت رول با طول حداقل 15 متر با تنوع ضخامت در طول ورق از ضخامت 3 به پائین مناسب برای کاربردهای متنوع و قطعه سازی)، دراس روی، ورق گالوانیزه ضایعاتی خط برش SSL ، تسمه سیاه ضایعاتی، ورق سیاه برش خورده و ... می باشد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده و اعلام قیمت پیشنهادی، از تاریخ 1400/08/17 تا پایان وقت اداری 1400/08/26 از ساعت 8 صبح الی15به نشانی کاشان کیلومتر14جاده اردستان شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ، واحد بازرگانی مراجعه فرمایند.

+ ارائه ضمانتنامه به مبلغ 5% قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده الزامی می باشد.

دانلود ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده

دانلود لیست پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مزایده

 

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها
    6.0.16.0
    V6.0.16.0