آگهی مزایده شماره 1402600/2632

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان در نظر دارد ملک مسکونی خود واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، بعد از کارخانه زمزم، کوچه بهمن شریفات، پلاک 8 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ شنبه 1402/08/13 تا پایان وقت اداری سه شنبه 1402/08/30 جهت اخذ اطلاعات و دریافت اسناد شرکت در مزایده و معرفی نامه بازدید از ملک مذکور، با شماره 03155038362 تماس حاصل نمایند.

ضمناً متقاضیان می بایست اسناد مزایده را تا پایان وقت اداری سه شنبه 1402/08/30 به دبیرخانه شرکت فولاد امیر کبیر کاشان واقع در کاشان، کیلومتر 14 جاده اردستان، تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

دانلود لیست پیشنهاد قیمت

دانلود ضمانت نامه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.8.0
    V6.1.8.0