شرکت فولاد امیرکبیر کاشان  نظرسنجی    1403/04/05
      *شماره پرسنلی:  
  
  
  1- جهت ارتباط با روابط عمومی شرکت به چه ابزار ارتباطی تمایل بیشتری دارید؟
  
  
  2- بیشتر از چه طریق اخبار شرکت را پیگیری می نمایید؟
  
  
  3- رضایت شما از مجموعه روابط عمومی درباره اطلاع رسانی چه اندازه است؟
  
  
  4- میزان رضایت شما از صفحات اجتماعی شرکت چه اندازه است؟
  
  
  5- میزان رضایت شما از کیفیت محتوای مطالب منتشر شده شرکت چه اندازه است؟
  
  
  6- میزان رضایت شما از روابط عمومی شرکت در مشارکت غم و شادی کارکنان(بازتاب موفقیت ها، پیام های تسلیت و ...) چه اندازه است؟
  
  
  7- نحوه تعامل و برخورد کارکنان روابط عمومی شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
  
  8- میزان رضایت شما از روابط عمومی شرکت در برگزاری مسابقات، جوایز و ... چه اندازه است؟
  
  
  9- نحوه پاسخ گویی روابط عمومی شرکت به درخواست ها، تلفن ها، ایمیل ها و ...  را چگونه ارزیابی می کنید؟
  
  
  10- عملکرد روابط عمومی شرکت را در مجموع چگونه ارزیابی می کنید؟
  
  
  11-  در این قسمت می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایید.
  
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0