فرم نظرسنجی از سهامداران شرکت فولاد امیرکبیرکاشان
  1403/04/27
  
  بسمه تعالی
  با سلام
  پرسشنامه زیر در راستای اخذ نظر و دیدگاه های جنابعالی پیرامون موضوعات ذیل توسط شرکت فولاد امیرکبیر کاشان گردآوری شده است. ضمن ابراز سپاس از صرف وقت گرانقدرتان برای مطالعه این پرسشنامه، خواهشمند است با دقت و صراحت به پر سش های آن پا سخ دهید تا یاری رسان این شرکت در اصلاح فرآیندهای آن باشید. شایان ذکر است نیازی به درج نام و نشان تکمیل کننده در این پرسشنامه نبوده و مطالب دریافتی از شما با رعایت اصل رازداری و گمنامی مورد استفاده قرار می گیرد.
  با تشکر- امور سهام
  
  شاخص های رضایتمندی  میزان رضایتمندی
  1. عملکرد فولاد امیرکبیرکاشان را در کیفیت و کفایت افشای اطالعات (دستاوردها، موفقیت ها، مجامع، سرمایه گذاری های جدید و ...) چگونه ارزیابی میکنید؟  
  2. شفافیت و اثربخشی ساختار و ترکیب هئیت مدیره شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  3. رویه های حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در فولاد امیرکبیر کاشان را تا چه حد اثربخش می دانید؟  
  4. میزان برخورداری از سلامت و شفافیت مالی و اداری در فولاد امیرکبیر کاشان را تا چه میزان می دانید؟  
  5. تعهد سازمان به رعایت الزامات قانونی و مقررات دولتی را تا چه میزان می دانید؟  
  6. میزان رضایتمندی از افزایش و پایداری تولید را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  7. میزان رضایتمندی از درآمد و سودآوری پایدار را چگونه ارزیابی می کنید؟  
  8. میزان توانایی فولاد امیرکبیر کاشان در اجرای به موقع طرح توسعه چگونه ارزیابی می کنید؟  
  9. میزان خوشنامی فولاد امیرکبیر کاشان را تا چه میزان می دانید؟  
  10. میزان توانایی فولاد امیرکبیر کاشان برای رصد آینده و رویارویی موفق با تحولات با تحولات (تحریم و ..) را تا چه میزان می دانید؟  
  11.  میزان روابط و تعامل فولاد امیرکبیر کاشان با شما تا چه میزان می باشد؟  
  12.  آیا کانالهای ارتباطی فولاد امیرکبیر کاشان (تلفن، فاکس، وب سایت و ...) پاسخگوی نیازهای شما بوده و دارای اثربخشی می باشد؟  
  13. تجربه کلی خود را در تعامل با فولاد امیرکبیر کاشان چگونه ارزیابی می کنید؟  
  
  نظرات و پیشنهادات:
  
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0